Ons Privacybeleid bij Gigatuin

Klik hier om onze laatste privacyverklaring te downloaden

Privacyverklaring

Gigatuin geeft veel om de privacy van zijn klanten en de bezoekers van www.gigatuin.nl. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Vanwege volledige transparantie naar u toe hebben wij beleid geformuleerd en doorgevoerd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie, onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld en de mogelijkheden om uw rechten uit te kunnen oefenen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening van Gigatuin.

 

De gegevensverwerking

Op welke wijze wij uw gegevens verwerken, hoe wij die gegevens hebben beveiligd, waar wij uw gegevens (laten) opslaan en voor wie die gegevens inzichtelijk zijn kunt u hieronder lezen.

 

Exedo B.V.

Onze webwinkel is door Exedo B.V. ontwikkeld. Exedo B.V. zorgt tevens voor de webhosting- en e-maildiensten. Persoonsgegevens die u aan ons beschikbaar stelt ten behoeve van onze dienstverlening kunnen met Exedo B.V. worden gedeeld. Exedo B.V. heeft in dat geval toegang tot uw gegevens om ons, technisch, te kunnen ondersteunen. Exedo B.V. zal uw gegevens nimmer gebruiken voor een ander of eigen doel. Wel kan het zo zijn dat Exedo B.V. metagegevens over u verzamelen over het gebruik van de diensten. Metagegevens zijn geen persoonsgegevens.
Op basis van de overeenkomst die wij met Exedo B.V. hebben gesloten is Exedo B.V. gehouden om passende (beveiligings)maatregelen te nemen om misbruik, verlies, ongeoorloofd gebruik en corruptie van uw en onze (persoons)gegevens te voorkomen. Tevens is Exedo B.V. op grond van die overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

Mollie

Voor de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de diensten van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adresgegevens, uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer, uw IP-adres en in sommige gevallen uw emailadres, telefoonnummer en informatie over het product of dienst dat u van ons heeft afgenomen. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Fabriek en transporteur

Om uw bestelling te kunnen leveren is het noodzakelijk dat wij uw naam, adresgegevens en informatie over het product of de dienst met de fabrikant en transporteur delen. De fabrikant en transporteur gebruiken deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst en niet voor ander of eigen doeleinden. In sommige gevallen kan de fabrikant of transporteur uw gegevens delen met een onderaannemer om de overeenkomst uit te voeren.

 

Gigatuin

Wij verwerken uw naam, adresgegevens, informatie over uw bestelling, emailadres, telefoonnummer en informatie over de betaling omdat dit noodzakelijk is om de overeenkomst uit te kunnen voeren.

 

Doel van de gegevensverwerking

Gigatuin verwerkt persoonsgegevens op basis van uw toestemming, voor de uitvoering van een overeenkomst, op basis van wettelijke verplichtingen, voor de uitvoering van taken in het algemeen belang en het nastreven van gerechtvaardigde belangen. Als Gigatuin uw persoonsgegevens wil verwerken voor andere doeleinden zal Gigatuin dit alleen doen wanneer wij uw toestemming hebben verkregen of wanneer wij gerechtvaardigde belangen hebben, tenzij dat wettelijk niet nodig is.

Gigatuin zal uw gegevens niet langer bewaren dan de verplichte wettelijke termijn voorschrijft. Wanneer een wettelijke termijn ontbreekt zal Gigatuin niet langer dan strikt nodig is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor u de gegevens heeft verstrekt bewaren.

Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

 

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens.

U heeft het recht op inzage, correctie , verwijdering, beperking en overdracht van uw persoonsgegevens of om bezwaar te maken tegen de persoonsgegevens die Gigatuin van u verwerkt. Uw rechten kunnen worden beperkt door een wettelijke verplichting dat op Gigatuin rust met betrekking tot uw persoonsgegevens of wanneer er een uitzondering van toepassing is. Om uw rechten uit te kunnen oefenen kunt u contact met ons opnemen via info@gigatuin.nl.

 

Cookies

Gigatuin maakt gebruikt van functionele, analytische en marketing cookies. Zo gebruikt Gigatuin cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Tevens gebruikt Gigatuin cookies die uw surfgedrag bijhouden. Sommige cookies op de websites van Gigatuin worden geplaatst door derde partijen, bijvoorbeeld adverteerders en/of social media bedrijven.

 

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Wijzigingen

De privacyverklaring op www.gigatuin.nl is de enige versie die van toepassing is. Bij het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Wij kunnen altijd onze privacyverklaring wijziging. Als een ander privacyverklaring gevolgen heeft voor uw persoonsgegevens of de reeds verzamelde gegevens brengen wij u per e-mail op de hoogte.

Voor aanvullende informatie over uw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens kun u naar de website van de Autoriteit persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met ons opnemen via info@gigatuin.nl.

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens: Gigatuin

 

Vestigings- & postadres: Den Ham 22, 2771WX Boskoop

E-mailadres: Info@gigatuin.nl

Telefoonnummer: 085-0805227

KvK-nummer: 70540225

 

 

 

 

1