Leveringsvoorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden van Gigatuin

Betaling

Direct na het doorgeven van uw bestelling ontvangt u van ons een nota met de kosten van het geleverde product, bezorgkosten en btw. Na ontvangst van de betaling wordt uw bestelling in behandeling genomen. Uw bestelling wordt nooit eerder geleverd als dat de betaling is bijgeschreven op onze rekening.

Bezorging

Wij streven ernaar om binnen 4 tot 8 werkdagen nadat wij uw betaling hebben ontvangen de bestelling op het door u opgegeven afleveradres te bezorgen (mits voorradig bij onze leverancier). De levering geschiedt standaard met een trailer (lengte circa 17 meter) met laad/ los kraan. Met deze kraan kunnen wij uw producten tot circa 4 meter vanaf de auto neerzetten. Of de producten op de door u gewenste plaats kunnen worden neergezet is afhankelijk van de bereikbaarheid. Onze transporteur bepaald of levering op de gewenste plaats mogelijk is of niet. Op het bestelformulier kunt u aangeven in welke week u de producten geleverd wilt krijgen. Onze afdeling planning zal vervolgens kijken op welke dag en tijdstip er geleverd kan worden. U wordt minimaal één dag voor levering op de hoogte gebracht van de levering. Gigatuin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een te late levering.

NB: Voor afwijkende transportmogelijkheden kunt u contact met ons opnemen. Afhankelijk van uw wensen dient u rekening te houden met een toeslag op de transportkosten.

Bezorgkosten

Bij de productomschrijving wordt aangegeven vanuit welk magazijn de producten worden geleverd. Dit kan zijn vanuit ons magazijn: "Bestrating", "Outlet" of "Tuinhout. Onze transportkosten bedragen standaard €82,50 (inclusief btw) per bestelling. Deze kosten zijn van toepassing op leveringen op één adres binnen Nederland (uitgezonderd de Waddeneilanden). Let op: In de situatie dat de producten vanuit meerdere magazijnen komen zal er per extra magazijn €20,- extra aan transportkosten in rekening worden gebracht. Bij de omschrijving van het product kunt u zien vanuit welk magazijn uw product wordt geleverd.

Order wijzigen of annuleren

Het is mogelijk om uw geplaatste order te annuleren of te wijzigen. Deze melding moet dan binnen 2 dagen na opdracht per email (info@gigatuin.nl) bij ons binnen zijn. Bij het annuleren van uw bestelling zullen wij een eventuele uitgevoerde betaling binnen 14 dagen terug storten. Bij zowel het wijzigen als het annuleren van uw order zullen wij €30 (inclusief btw) administratiekosten  in rekening brengen.

Product retourneren (besteld in de showtuin)

Mocht u na levering van uw product niet tevreden zijn dan kunt u uw product weer op laten halen (mits in de originele verpakking en onbeschadigd). Het is niet mogelijk om een gedeelte van uw product of een restant te retourneren. Uw melding moet binnen 14 dagen na levering per email (info@gigatuin.nl) bij ons binnen zijn. Voor het ophalen van uw goederen brengen wij u opnieuw transportkosten in rekening (€82,50), en ontvangt u 70% van uw factuur gecrediteerd. Dit geldt immers als u bij ons in de winkel of per mail heeft besteld.

Let op: maatwerk producten, speciaal bestelde producten en outlet producten kunnen niet geretourneerd worden.

Product retourneren (besteld via de website)

Als u bij ons via de webshop heeft besteld geldt dat uw melding  binnen 14 dagen na levering per email (info@gigatuin.nl) bij ons moet binnen zijn. U mag zonder duidelijke reden de producten terug sturen.  De factuur wordt volledig gecrediteerd mits ze niet beschadigd zijn. De kosten Retourneren zijn voor u eigen rekening (€82,50).  Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Heeft u vragen over het retourneren? Neem dan contact met ons op via info@gigatuin.nl

Download hier het modelformulier voor herroeping van Gigatuin

 

Let op: maatwerk producten, speciaal bestelde producten en outlet producten kunnen niet geretourneerd worden.

 

 Het is verstandig om voor het doen van uw bestelling kritisch te kijken naar de benodigde hoeveelheid bestrating welke u nodig hebt. Houd u rekening met snijverliezen! Later extra tegels bij-bestellen brengt weer extra transportkosten met zich mee.

Tijdens het productie proces van uw tegels vind er een kritische eindcontrole plaats. Desondanks is het niet uit te sluiten dat er enige beschadiging/breuk aanwezig is. De regel is dat u 5% beschadiging / breuk dient te accepteren. Uiteraard gaan wij er vanuit dat er geen sprake is van beschadiging/breuk.

Direct na levering van uw bestelling dient u deze te controleren. Een klacht na verwerking van het product kunnen wij niet in behandeling nemen (tenzij de klacht op voorhand niet zichtbaar was). Wij zullen bij een klacht maximaal het aankoopbedrag aan u crediteren. Voor verwerkingskosten of andere vervolgschade zullen wij nooit instaan.

Geleverde producten vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper. Gigatuin zal niet instaan voor verzakking van de ondergrond, diefstal van het product, beschadiging van het product of weersinvloeden op het product e.d.

Als u op een later moment extra bestrating/producten besteld dient u rekening te houden met mogelijk (kleine) kleurverschillen. Dit heeft te maken met het productie proces en is niet te voorkomen.

Na verloop van tijd kunnen uw producten (door weersinvloeden) verkleuren en/of vervuilen. Dit geeft geen recht op garantie en/of schade vergoeding.

Als u een partij bestrating koopt (bestaande uit meerdere pallets/pakken) dient u deze door elkaar heen te verwerken. Dit in verband met kleine kleurverschillen tussen de diverse pallets/pakken.

Gigatuin neemt hier geen enkele verantwoordelijkheid voor.

Producten aangeduid met "kwaliteit B" (ook wel B-keus genoemd) kunnen maatverschillen, kleurverschillen of beschadigingen vertonen. Dit geeft geen recht op garantie of retourneren van de bestelling.

De informatie in deze webshop is met de grootste zorg tot stand gekomen. Desondanks behouden wij ons het recht voor fouten of onvolkomenheden te corrigeren.

Wij hebben veel aandacht besteed aan de opgenomen foto's. U dient er rekening mee te houden dat de kleur van uw producten kan afwijken van de getoonde foto's. Ook kan de kleur / structuur van geleverde tegels afwijken van het monster in onze showtuin (de diverse productie data kunnen onderling kleurverschillen vertonen). Wij adviseren u om altijd om voor aankoop het product in de showtuin te komen bezichtigen.

Klachten dienen schriftelijk per mail (vergezeld met foto's) ingediend te worden. Binnen 14 dagen na ontvangst krijgt u van ons antwoord.

 

VERWERKINGSADVIEZEN


Controle vooraf
Controleer voordat u begint met verwerken het product op eventuele gebreken. Mocht er met het product onverhoopt iets niet in orde zijn, wendt u zich dan direct tot Gigatuin. Als u ondanks zichtbare gebreken m.b.t. het product toch overgaat tot verwerking van het product heeft u zonder voorbehoud het product geaccepteerd.


Producteigenschappen en gebruik materieel
De meeste geproduceerde bestratingmaterialen, bestaan uit een compositie van verschillende natuurlijke grondstoffen zoals zand, granulaten, cement, water, eventueel klei en al dan niet toegevoegde kleurstoffen. Door de natuurlijke eigenschappen van deze grondstoffen kunnen er in het eindproduct lichte kleur/ structuurverschillen optreden. Ook door verschillende productieseries kunnen onderlinge kleur/ structuurverschillen voorkomen. Het is daarom van belang om de stenen of tegels van meerdere aan u geleverde pakketten door elkaar te verwerken, en altijd bij elk pakket de materialen diagonaal of van boven naar beneden af te rapen. Deze kleur/ structuurverschillen horen bij het natuurlijke karakter van de stenen/tegels en zijn onvermijdelijk in het productieproces. Bij nagenoeg alle voorkomende bestratingproducten zijn maatafwijkingen onvermijdelijk. Met name bij gebakken stenen kunnen vrij grote maatafwijkingen voorkomen. U dient hiermee tijdens het verwerken rekening te houden door eventueel met voeg te straten. Maatafwijkingen en of beschadigingen dienen beoordeeld te worden vanaf ooghoogte.
Bij alle materialen met een strakke randafwerking dient u er rekening mee te houden dat deze gevoelig zijn voor beschadigingen. Het is dan ook raadzaam om strakke materialen bij het verwerken op alle onderdelen zorgvuldig te behandelen. O.a. door het juiste gebruik van geschikt stratenmakergereedschap, en door altijd met een voeg te werken.


Verwerkingsadviezen
Zorg voordat u gaat straten voor een stabiele ondergrond. Een instabiele ondergrond kan leiden tot verzakking en onvermijdelijke beschadiging aan uw bestrating. De ondergrond kan bestaan uit Fundi King met daarbovenop een laagje schoon zand ( bij opritten ) in het geval van toepassing op looppaden en terrassen kunt u volstaan met een ondergrond van ongeveer 20 tot 25 cm Fundi King of schoon zand.


Toepassing
Producten zonder facet en afstandhouder, alle siertegels, banenverbanden en alle producten dunner dan 8 cm zijn niet toepasbaar op opritten of mogen niet op enige andere wijze toegepast worden, daar waarbij gebruik anders is dan voetverkeer.
Let op! Producten zonder facet en afstandhouder, alle siertegels, banenverbanden en alle producten dunner dan 6 cm mogen niet worden afgetrild. Informeer bij twijfel over de juiste verwerking bij uw leverancier.


Natuursteen
Voor natuursteentegels buiten de hierboven vermelde informatie het navolgende: Voor de stabiele ondergrond bij natuursteentegels: Een bed van Fundi King gestabiliseerd met Stabi-king (of vergelijkbare materialen). Bij natuursteentegels is er een verhoogde kans op vervuiling uit de ondergrond door capillaire werking. Het is daarom van groot belang in de ondergrond te werken met schone materialen. Tip! gebruik daarom bij de verwerking van natuursteentegels, nooit ophoogzand, zeezand, klapzand, bruin zand of wit zand, deze bevatten alle resten van organische stoffen. Gebruik voor stabilisering van het zand nooit kalkhoudend cement zoals portlandcement.

Keramiek
Bij het verwerken van keramiektegels (dunner als 4cm) dient u zich te laten adviseren door een vakman. De manier van verwerken is geheel afhankelijk van de ondergrond. Veelal wordt er gekozen voor verwerking op een losse ondergrond of voor verwerking op een gestabiliseerde ondergrond. Beide mogelijkheden vragen om een specialistische aanpak. Vraag uw stratenmaker uw specifieke situatie te beoordelen en laat de stratenmaker een maatwerk voorstel doen.

Afwerking van de bestrating
Voor het op maat maken van stenen of tegels kunt u gebruik maken van een daarvoor geschikte stenenknipper of een stenenzaagmachine. Zaag of slijp de materialen nooit op uw terras. Laat geen grond, (vervuilt) zand, cement, bladeren, of ander vuil op uw stenen en terras slingeren. Grond, zand en vuil kunnen overmatige krassen en/of vlekken op de deklaag van de bestrating veroorzaken. Verwijder dit alles onmiddellijk om inwerking, vlekvorming en krassen te voorkomen. Het invoegen van uw bestrating is productspecifiek gebonden. Informeer naar het juiste voegmiddel bij uw leverancier.


Onderhoud
Om uw tegels / stenen blijvend mooi te houden, volstaat het om de stenen of tegels regelmatig te schrobben met helder water. Let op, een te harde bezem of te hard schuren kan krassen op de stenen of tegels veroorzaken.
Reiniging: Wenst u uw bestrating grondiger te reinigen? Gebruik dan uitsluitend specifieke onderhoudsproducten. Voor het reinigen van kalkuitslag en cementresten, voor het verwijderen van bruine en plantaardige verkleuringen, groene aanslag, olie- en vetplekken zijn er producten verkrijgbaar in de vakhandel. Gebruik in ieder geval nooit (strooi) zouten, zuurhoudende reinigingsmiddelen. Gebruik van chemische reinigingsmiddelen kan de textuur en kleur van uw bestrating aantasten. Nooit met een hogedrukreiniger uw bestrating reinigen.


Witte uitbloei
Verschijnen er witachtige vlekken op uw bestrating? Geen nood, het gaat om kalkuittreding. Witte uitslag bij betonproducten wordt veroorzaakt door de chemische reactie van cement en water. Hierdoor wordt vrije kalk gevormd, welke zich op het oppervlak afzet. Het is een fenomeen dat niet te voorspellen en helaas niet altijd te voorkomen is. Door belasting en contact met lucht zal de witte uitslag, vrijwel altijd, naar verloop van tijd vanzelf verdwijnen. Witte uitslag doet geen afbreuk aan de kwaliteit van het product en is geen reden voor reclamatie

1